Elämänlaatu ja sen mittaaminen – tärkeä osa hoitoa

  • Akromegaliapotilaan elämänlaadun arviointi on tärkeä osa kliinistä hoitokäytäntöä
  • AcroQoL-elämänlaatukysely on julkaistu vuonna 2002, ja sitä on mahdollista käyttää myös Suomessa (Webb ym. 2002)
  • AcroQoL-kyselyn väittämät jakautuvat kolmeen eri osa-alueeseen: toimintakyky, ulkonäkö ja ihmissuhteet
  • AcroQoL-elämänlaatukyselyn avulla
    • potilas voi tunnistaa sairauden aiheuttamat vaivat sekä hoidon tuomat hyödyt
    • hoitava lääkäri voi seurata kokonaisvaltaisen hoidon onnistumista potilaan näkökulmasta
  • Parhaimman hyödyn elämänlaatukyselystä saa, kun sitä seuraa järjestelmällisesti hoidon eri vaiheissa

Akromegalian elämänlaatukyselyn täyttöohje

Seuraavat väittämät kuvaavat joitakin ongelmia, joita akromegalia saattaa aiheuttaa tietyille sitä sairastaville henkilöille, kuten sinulle.

Kunkin väittämän alla on vastausvaihtoehtoja. Jotkin vastausvaihtoehdot viittaavat väittämässä kuvatun ongelman yleisyyteen ja toisissa pyydetään määrittämään, missä määrin olet samaa tai eri mieltä väittämän kanssa.

Lue kaikki väittämät huolellisesti. Luettuasi väittämän valitse vastausvaihtoehto, joka kuvaa parhaiten omaa tilannettasi.

Huomaa, ETTEI ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia.

1. Jalkani ovat voimattomat

3. Tunnen itseni masentuneeksi

5. Rajoitan tapaamisia ystävieni kanssa ulkonäköni vuoksi

6. Pyrin välttämään sosiaalisia suhteita

9. Minulla on vaikeuksia suoriutua normaaleista tehtävistä (esim. työ, opiskelu, kotityöt, perhe- tai vapaa-ajan toiminta)

12. Minulla on vaikeuksia käsieni käyttämisessä, esimerkiksi ompelemisessa tai työkalujen käytössä

13. Sairaus vaikuttaa suoriutumiseen työssäni tai tavanomaisissa toimissani

14. Minulla on nivelsärkyä

15. Tunnen itseni väsyneeksi

16. Kuorsaan öisin

17. Sanojen lausuminen on minulle vaikeaa kieleni koon vuoksi

18. Seksuaalisten suhteiden ylläpitäminen on minulle vaikeaa

20. Sairauden aiheuttamat fyysiset muutokset säätelevät elämääni

21. Seksuaalinen haluni on alhainen

22. Tunnen itseni heikoksi

< Takaisin

Elämänlaatupistemäärä*

AcroQoL-kyselyn kolme osa-aluetta kattavat toimintakykyyn sekä ulkonäköön ja ihmissuhteisiin liittyvän elämänladun. Katso alta kyselyn osa-aluekohtainen pistetys.

Fyysinen elämänlaatu

/100

Ulkonäköön liittyvä elämänlaatu

/100

Sosiaalisiin suhteisiin liittyvä elämänlaatu

/100

Lataa tulokset pdf:na Vastaa kyselyyn uudelleen

AcroQoL-kyselyn tarkoitus on auttaa potilasta tunnistamaan sairauden aiheuttamat vaivat sekä hoidon tuomat hyödyt. Potilaan näkökulma ja odotukset hoitotavoitteista puolestaan auttavat hoitavaa lääkäriä työssään, joten tuloksista on syytä keskustella lääkärin kanssa.
Muistathan tallentaa kyselyn yhteenvedon laitteellesi.

Vastauksesi eivät tallennu kyselyn tekijän järjestelmään tai palvelimelle.

*Standardoitu elämänlaatupistemäärä; elämänlaatupisteet on standardoitu eli yhteismitallistettu asteikolle 0-100 yksittäisten vastausten raakapisteistä 1,2

1. Webb S, Prieto L, Badia X, et al. 2002. Acromegaly Quality of Life Questionnaire (ACROQOL) a new health-related quality of life questionnaire for patients with acromegaly: development and psychometric properties. Clinical Endocrinology 57:251-257

2. van der Lely J, Gomez R, Pleil A et al. 2017 Development of ACRODAT, a new software medical device to asses disease activity in patients with acromegaly. Pituitary 20(6):692-701

PP-SOM-FIN-0091-07072021

VASTAUSTEN YHTEENVETO

1. Jalkani ovat voimattomat
2. Tunnen itseni rumaksi
3. Tunnen itseni masentuneeksi
4. Näytän mielestäni kauhealta valokuvissa
5. Rajoitan tapaamisia ystävieni kanssa ulkonäköni vuoksi
6. Pyrin välttämään sosiaalisia suhteita
7. Näen itseni erilaisena peilissä
8. Tunnen tulevani torjutuksi sairaudestani johtuen
9. Minulla on vaikeuksia suoriutua normaaleista tehtävistä (esim. työ, opiskelu, kotityöt, perhe- tai vapaa-ajan toiminta)
10. Minua tuijotetaan ulkonäköni vuoksi
11. Jotkin kehonosani (nenä, jalat, kädet jne.) ovat liian suuria
12. Minulla on vaikeuksia käsieni käyttämisessä, esimerkiksi ompelemisessa tai työkalujen käytössä
13. Sairaus vaikuttaa suoriutumiseen työssäni tai tavanomaisissa toimissani
14. Minulla on nivelsärkyä
15. Tunnen itseni väsyneeksi
16. Kuorsaan öisin
17. Sanojen lausuminen on minulle vaikeaa kieleni koon vuoksi
18. Seksuaalisten suhteiden ylläpitäminen on minulle vaikeaa
19. Tunnen itseni sairaaksi
20. Sairauden aiheuttamat fyysiset muutokset säätelevät elämääni
21. Seksuaalinen haluni on alhainen
22. Tunnen itseni heikoksi

© Badía X., Prieto Ll., Webb S.

PP-SOM-FIN-0099-12102021
PP-SOM-FIN-0099-12102021